• Fotograf i Södertälje

    Pressfotograf huvudsakligen för vecko-, organisations-, infopress.
    Produktfoto och porträttfoto i egen ateljé.
    Urval kunder: Södertälje Kommun, Telge AB, Saltå Kvarn, Neidemans, AstraZeneca.